Antoni M. Aluja Farré
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Antoni M. Aluja Farré