Constantí Florensa Guiu
Constantí Florensa Guiu
PC, 1r VOLUM. Alcaldes

Sr. Constantí Florensa Guiu

Juncosa de les Garrigues