Sr. Fernando Bautista
Sr. Fernando Bautista
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. FERNANDO BAUTISTA

COFAC

Text del 2002

Detectem els interessos dels nostres associats i trobem respostes a les seves necessitats.

COFAC basa la seva actuació en els valors d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, comuns a totes les entitats cooperatives. COFAC és una cooperativa de ferreteria industrial i domèstica, construcció, jardineria i parament de la llar, que aglutina fins a 28 famílies diferents i les seves subfamílies. Això representa un volum de productes de ferreteria extraordinari dirigit a 165 socis de ple dret que es re­­parteixen en 215 botigues de Catalunya (83%) i la resta d’Espanya (17%). El gerent d’aquest organisme, Fernando Bautista, explica els orígens de l’entitat: “COFAC és la unió de dues cooperatives, COFECA i FAC. La fusió va tenir lloc el 1980, després que es realitzés un estudi sobre la viabilitat del procés. Les dues tenien una llarga història amb molts pa­ral·lelismes. El 1940 un grup de ferreters es va unir per comprar els pro­ductes que utilitzaven amb l’objectiu que la compra conjunta els resultés més econòmica; buscaven l’economia d’escala. Els avantatges del treball conjunt eren evidents. El temps va anar passant i el 1969 aquell grup de ferreters es va constituir com a cooperativa, COFECA, amb seu a Barcelona. Molt a prop, a Badalona, tenia lloc la creació d’una altra cooperativa del mateix sector professional, la FAC.”

Les dues van anar creixent i desenvolupant uns serveis per a un nombre cada vegada més gran de socis. El 1979 les juntes rectores de les dues cooperatives encapçalades pels seus presidents, Pau Paloma Astals (COFECA) i Joan Mora Soler (FAC), amb gran visió de futur, van reunir-se per intentar fusionar les dues entitats i continuar aplicant l’economia d’escala en compres i serveis. El resultat d’aquelles negociacions va ser força positiu i la unió es va consolidar amb la creació d’una nova cooperativa, COFAC, amb seu a Parets del Vallès. El món cooperatiu permet moltes fórmules organitzatives, però només n’hi ha una de vàlida: “Tenim molts socis i aquests són els propietaris i clients de la Cooperativa. A COFAC hem tingut uns presidents –Joan Mora, Isidro Sánchez i Pere Díaz– amb les idees ben clares. Sempre han insistit en el fet que l’Assemblea és la que decideix; a continuació, hi ha el Consell Rector i finalment els executius que desenvolupen la feina. El gerent dirigeix la cooperativa, sempre d’acord amb les línies marcades per l’Assemblea i el Consell Rector, i sempre des d’un punt de vista professional i empresarial. Trobar l’equilibri perfecte en aquesta actuació no és fàcil. Al soci a vegades li costa entendre que el gerent és el que ha de portar el pes de la cooperativa.”

No és el cas dels socis de COFAC, que confien plenament en la gestió de Fernando Bautista, que treballa a la Cooperativa des del 1974, quan després de deixar de practicar el futbol va entrar al món de la ferreteria, “perquè em semblava que era el sector que millor coneixia. Vaig començar a FAC com a cap de compres, després vaig passar a ser-ne director de màrqueting i més endavant vaig col·laborar en la fusió de FAC i COFECA juntament amb qui va ser el primer gerent de COFAC, Antonio García Rull, figura clau de la fusió. Des de la seva mort, l’any 1994, estic al capdavant d’una cooperativa que estimo i que té un futur ple de reptes. Estem fent una inversió de sis milions d’euros en un projecte per a un nou magatzem. D’altra banda, estem construint 2.000 m2 d’oficines, 1.600m2 per a la recepció de mercaderies i 3.000 m2 a 17 metres d’alçada per a automatismes, tot per millorar els serveis als nostres socis. Fins ara l’esforç ha estat fàcil i apassionant; el futur és més complex, però molt esperançador i igual d’apassionant.”

La ferreteria és un sector molt extens en productes perquè el seu camp d’actuació és també molt ampli: “Una ferreteria mitjana pot tenir a la botiga més de 40.000 referències diferents i això comporta que el magatzem de COFAC hagi de cobrir molts articles corresponents a famílies variades: jardineria, construcció, lampisteria, bricolatge, fusta, eina manual i elèctrica, parament de la llar, etc. L’assortiment de COFAC és decisiu. És aquest conjunt de productes a l’abast de les ferreteries associades a COFAC el que ens ha fet créixer.”

Avui, però, no és fàcil obrir un negoci de ferreteria i aquesta cooperativa n’és molt conscient: “És costós per a un nou empresari muntar la seva pròpia ferreteria i que a més sigui competitiva. La inversió és elevada i es necessita formació sobre els productes. Des de COFAC estem muntant ferreteries orientades al món del bricolatge, amb una ensenya nova que es diu BRICOFAC, i també estem potenciant els subministraments industrials amb una altra ensenya que es diu INDUGRUP.”

El magatzem central de COFAC té 16.000 m2. Hi ha servei de cash-and-carry obert a totes les ferreteries, tant les associades com les que no ho estan: les ferreteries associades compren a preu de cost i les no associades a un altre. Per poder disposar d’un ventall tan ampli de productes a la ven­da com el que té la Cooperativa calen molts coneixements del sector i estar al dia de les novetats per transmetre-les als associats: “Sens dubte, saber comprar és molt important. Jo vaig formar-me a la Cooperativa com a cap de compres i aquell aprenentatge ha estat fonamental per al desenvolupament de la meva tasca com a gerent. L’objectiu principal de la Cooperativa és donar servei a l’associat. El primer servei comença amb l’economia d’escala per millorar el preu de cost. Avui, però, la nostra obsessió és ser útils als nostres ferreters. Per això, els oferim servei de compra, informàtica, assegurança conjunta, màr­queting, selecció de producte… Detectem els interessos dels nostres associats i trobem respostes a les seves necessitats.”

COFAC va ser la primera entitat del sector ferreter a introduir el codi de barres: “La identificació dels productes era bàsica per a nosaltres. Avui les nostres botigues venen els productes amb codi de barres i treballen amb aparells informàtics per controlar els seus estocs i oferir un servei de qualitat al client.”

Si bé la distribució continua fent-se a la manera tradicional, les tècniques són modernes i competitives: “Estem orgullosos de formar part del comerç tradicional, que és un element característic del teixit empresarial català i que té molt de futur. La ferreteria és prescriptora de productes i això fa que no hagi de lluitar contra les grans superfícies del sector en preu sinó en servei.”

L’any 2002 COFAC va crear una nova secció, BRICOFAC, pensada per al món del bricolatge, cada vegada amb més adeptes al nostre país: “A Espanya tot just comença a introduir-se, però en països com França té molta tradició. Nosaltres apostem pel camp del bricolatge.”

Aquest és un àmbit emergent, però n’hi ha d’altres com els de la jardineria i el parament de la llar que en els darrers anys han experimentat un gran creixement. COFAC també està associada a una cooperativa de segon grau d’àmbit nacional que integra dotze cooperatives de primer grau.