Francesc Sapena Grau
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Francesc Sapena Grau