Gabriel Bardia
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Gabriel Bardia

Pretensats Bardia SA