Gil Orriols Puig
Gil Orriols Puig
PC, 1r VOLUM. Alcaldes

Sr. Gil Orriols Puig

Folgueroles