Gregori López Surroca
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Gregori López Surroca

Plaur SA