Joan M. Roig i Grau
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Joan M. Roig i Grau

Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)