Joan Millà Francolí
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Joan Millà Francolí

Joventuts Musicals de Barcelona