Joan Rovira i Jornet
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Joan Rovira i Jornet

Orfeó de Sants