Joan Seguer Tomàs
Joan Seguer Tomàs
PC, 1r VOLUM. Alcaldes

Sr. Joan Seguer Tomàs

Parets del Vallès