Joan Vilà Vilar
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Vilà Vilar

Conrado Vilar SA