Joaquim Gimeno
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Joaquim Gimeno

Geyce SA