José Antonio Linati de Puig
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. José Antonio Linati de Puig