José Antonio Rumeu
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. José Antonio Rumeu

Uniland Cementera SA