Josep Carreras Fabrellas
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Josep Carreras Fabrellas