Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Sr. Josep Conti

Bueso i Vicens