Josep Lluís Matalí Gilarranz
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Josep Lluís Matalí Gilarranz