Josep M. Bargalló i Farrés
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Josep M. Bargalló i Farrés

Confraria Mare de Déu de l’Ouvera