Josep M. Garrut i Romà
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Josep M. Garrut i Romà

Fundació Casa Museu Gaudí