Josep Maria Roger Ezpeleta
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Josep Maria Roger Ezpeleta

Ferrari Club Catalunya