Josep Rodrigo i Puig
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Josep Rodrigo i Puig

Amics de Corbera – El primer pessebre vivent de Catalunya