Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Sr. Miquel Garcia

Escola Pia de Sarrià-Calassanç