Narcís Casas Masgrau
Narcís Casas Masgrau
PC, 1r VOLUM. Alcaldes

Sr. Narcís Casas Masgrau

Llagostera