Sr. Òscar Torner Altimira, Sra. Marina Touris Pàmies
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. ÒSCAR TORNER ALTIMIRA, SRA. MARINA TOURIS PÀMIES

DRÄGERMEDICAL

Text del 2003

Per a una empresa com Drägermedical la investigació és fonamental.

.

Dräger “és una empresa centenària, fundada l’any 1889 a Lübeck, Alemanya.” Va ser creada a partir d’una curiosa anècdota. El senyor Dräger, bevedor de cervesa, es va adonar de la necessitat de crear un mecanisme basat en la pressió que permetés aprofitar tot el contingut d’un barril, ja que fins aleshores només se n’aprofitava la meitat.

L’empresa ha anat creixent fins a convertir-se “en una companyia familiar multinacional, amb seu a Lübeck i presència als cinc continents. Els nostres productes són fabricats no només a la seu alemanya, sinó també als Estats Units, a la Xina i a Holanda.”

Segurament, però, “l’evolució més gran ha estat la viscuda en els últims vint anys.”

Tradicionalment Dräger s’havia subdividit en dues grans àrees: “D’una banda, la indústria d’alarmes i de protecció de gasos i, de l’altra, la secció mèdica.” Aquesta divisió va culminar l’any 2003 en què l’empresa va ser dividida en dues. D’aquesta manera va néixer Drägermedical, amb seu a Fuencarral, Madrid. El dia 1 de juliol del 2003 es va relaitzar una joint venture amb Siemens. Siemens va adquirir el 35% de les accions i Dräger tota la producció de sistemes informàtics, la monitorització i els seus treballadors.

La missió de Drägermedical és “proporcionar solucions globals als nostres clients amb sistemes mèdics integrats i serveis destinats a optimitzar l’atenció mèdica del pacient crític i la gestió del costos en les àrees d’urgències, anestèsia, bloc quirúrgic, UCI i teràpia domiciliària.”

Pel que fa a les urgències, la seva aportació es basa en “el complet equipament electromèdic necessari per al transport i el tractament posterior que rep el pacient a l’hospital.”

Quant als quiròfans, poden “convertir qualsevol espai en una sala d’intervencions, és a dir, podem fer-hi les instal·lacions elèctriques i de ventilació pertinents, recobrir-lo dels paviments idonis, que no són els mateixos que els d’un espai convencional, ubicar-hi la maquinària i els sistemes informàtics necessaris i, a més a més, distribuir-hi les columnes amb els accessoris per a les operacions que s’hi practiquin.”

A la UCI, la seva activitat és força semblant a la d’urgències: “dotem aquests serveis dels sistemes de subministraments de teràpia ventilatòria monitors, desfibril·ladors…”

I una tasca semblant, tot i que ampliada, tenen a les UCI neonatals, ja que “a més d’instal·lar-hi tot l’equipament d’una UCI, s’han de condicionar amb bressols, incubadores i d’altres estris específics.”

Tots els serveis i productes estan elaborats amb els màxims estàndards de qualitat i amb un rigorós servei tècnic format per enginyers de les diverses especialitats. Finalment, el vessant de l’atenció domiciliària és un dels menys explotats en aquest moment i, probablement, un dels reptes de futur: “Els nostres aparells són sempre de gamma alta. Una de les nostres fites és trobar vies perquè se’n pugui beneficiar el conjunt de la societat.”

Drägermedical es divideix internament en tres grans departaments: “Administració, Servei Tècnic i Departament Comercial i de Màrqueting.”

Les persones encarregades d’aquesta última àrea “són o bé llicenciats en els diversos camps de la ciència o bé enginyers de les diverses especialitats.”

Tots reben una formació específica en funció de l’activitat que desenvoluparan. “Després és el dia a dia, el contacte amb els clients, el que veritablement et forma.”

Aquests usuaris, sobretot en el cas de la sanitat pública, són els metges, que, com a possibles compradors, es caracteritzen per “ser uns consumidors exigents i ocupats que no disposen de gaire temps lliure per dedicar als assumptes comercials i que valoren la confiança i el tracte personal amb l’assessor. La seva prioritat és que l’aparell sigui còmode i que faciliti l’activitat diària, a més que disposi d’unes altes prestacions tecnològiques. Tant en l’àmbit públic com en el privat el pressupost és també una qüestió important.”

Els canals de difusió dels seus productes són molt variats però parteixen sempre de la col·laboració amb els especialistes, amb iniciatives com ara “la presència a congressos, l’edició d’articles a les revistes especialitzades, les publicacions internes que es fan arribar a les institucions mèdiques i, sobretot, la implicació dels més destacats especialistes en projectes de perfeccionament i desenvolupament dels nostres aparells.”

És per això que “per a una empresa com Drägermedical la investigació és fonamental. Si no, no podríem oferir productes de la màxima qualitat. En la nostra branca la competència és poc nombrosa quantitativament, però molt intensa qualitativament.”

El futur de l’empresa passa “per conservar els signes d’identitat que la configuren com una empresa de filosofia familiar, tot i èsser una multinacional.”

Entre els reptes de futur es plantegen com una prioritat, a més de la promoció dels aparells per a l’atenció domiciliària, la revolució tecnologicoadministrativa que està a punt de produir-se en les institucions hospitalàries. En aquest aspecte, Drägermedical parteix de la base que “encara no s’han descobert totes les aplicacions dels avenços informàtics en les institucions hospitalàries. De fet, aquest serà el gran canvi dels propers anys. Els hospitals s’informatitzaran de forma global i totes les operacions mèdiques i administratives quedaran registrades als ordinadors de l’entitat, de manera que desapareixeran el gran volum de paper i els immensos espais d’emmagatzematge.” L’eliminació dels documents i historials de paper comportarà tota una revolució en el sistema de treball que agilitarà l’accés a la informació i el seu intercanvi amb altres centres hospitalaris i mèdics. Alhora, però, requerirà la formació dels treballadors en aquestes noves tecnologies i, especialment, una actitud positiva i sense prejudicis envers la nova eina. Drägermedical treballa dia a dia per tal de fomentar-la i per millorar l’assistència que reben els malalts als hospitals d’arreu del món.