Rafael Zito
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Rafael Zito

Textiles y Bordados SA