Ramon Martín Mateo
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Ramon Martín Mateo

Puntex Publicaciones