Salvador Pallarés Brull
Salvador Pallarés Brull
PC, 1r VOLUM. Alcaldes

Sr. Salvador Pallarés Brull

El Perelló