Xavier Vaquer Naudi
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Xavier Vaquer Naudi

Associació les Arts del Llibre