Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Conxita Chumillas

Cartopap Ibèrica S.A.