Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Enriqueta Llinàs

Friselva S.A.