Sra. Glòria Casacuberta Vallvé et alia
Sra. Glòria Casacuberta Vallvé et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SRA. GLÒRIA CASACUBERTA VALLVÉ, SRA. BETH CODINA ABELLÓ

ASSOCIACIÓ COMUNICACIÓ I MODA

Text del 2002

El vestit és la traducció d’una idea.

.

El concepte ‘moda’ ha patit una important evolució al llarg del segle xx. La moda ha passat a ser una manera d’expressar el po­der i l’estatus a convertir-se en un moviment de grans di­mensions immers en la societat de consum, de tipus eclèctic i a l’abast de tots els nivells so­cials. La moda porta un missatge intrínsec que va molt més enllà del que una gran part de la so­cietat imagina quan la titlla de frívola. I és que la moda tam­bé és cultura. L’Associació Comunicació i Moda promou activitats diverses per potenciar la comunicació entre dones in­volucrades en aquest sector, com expliquen Glòria Casacuberta i Beth Udina, la presidenta i la vicepresidenta d’aquesta entitat. “L’Associació no ex­clou els homes, però es dirigeix de forma més directa a les dones amb la idea que aquesta entitat es converteixi en un punt de reunió informal i de diàleg. A les trobades no s’hi va a vendre ni a comprar, tan sols es tracta d’intercanviar experiències. El grup està format per professionals de diferents àmbits de la moda –dissenyadores, periodistes, venedores, em­presàries, etc.– i, especialment, per gent jove interessada en la cultura i la moda.” El sector de la moda mou un volum molt important de negoci a Catalunya, on el tèxtil va ser primera indústria del país durant molt de temps, abans de les crisis que van afectar-lo. Avui el tèxtil continua tenint un pes important, reconvertit en una indústria on preval el disseny i la idea de fer moda.

L’Associació, que va néixer el 1990, està formada per 400 associats, a més de col·laboradors de diferents àmbits del món de la moda, expressa Glòria Casacuberta: “Parlar de moda és tocar tota la ca­dena de producció. Des de la persona que fabrica el fil, la que fa el teixit, el creador, el confeccionista, el distribuïdor… La moda té moltes transversalitats i moltes branques. Una de les frases que més repetim a la nostra organització és: ‘El vestit és la traducció d’una idea’, que va escriure Balzac, i que resumeix una mica l’essència de la moda i que implica veure-la com un món de cultura. Un dels nostres objectius és desfrivolitzar-la i difondre el seu veritable significat a la societat. Els mitjans de comunicació no ajuden a mostrar la moda com una realitat seriosa, quan és una disciplina que comporta un aprenentatge acadèmic. Sens dubte, hi ha elements d’aquest sector, com les passarel·les, que no representen bé la realitat i que marquen uns estereotips de dona i uns dissenys irreals.”

No obstant això, cadascú tria la indumentària que més s’adapta a les seves preferències: “La moda i la forma de vestir necessiten uns perfils molt exactes de les persones. La dona no demana la moda que veu a les passarel·les, sinó una de més portable i adequada a l’entorn.”

L’Associació va néixer amb la idea de ser una plataforma de diàleg: “Oferim un espai gairebé de lleure per a persones que estan tot el dia treballant, un lloc per conversar i intercanviar experiències en el marc d’un entorn lúdic. Ens trobem al migdia, a l’hora de dinar, fent un àpat fred i normalment a peu dret, una fórmula que agrada molt a la dona. Són trobades amb caràcter bimensual a les quals assisteix un bon nombre d’associades que tenen inquietuds sobre els sectors de la moda als quals pertanyen. També or­ganitzem un sopar al Círculo Ecuestre dues vegades l’any amb la pre­sència de personalitats del nostre món. Fem un col·loqui i després un so­par. Hem arribat a reunir més de 200 persones, homes i dones, inte­res­sades per la moda i tot allò que l’envolta.”

I Immaculada Urrea afegeix: “També organitzem les Jornades d’Experts, en les quals participen especialistes de diferents camps –sociòlegs, antropòlegs, periodistes, economistes, historiadors, publicistes, etc.– que fan aportacions sobre aquest camp. En la Primera Jornada d’Experts es va arribar a la conclusió que a Espanya la moda no es correspon amb el que realment és; la paraula moda no té un discurs i això vol dir que cal generar-lo a través d’uns estudis ben acurats. Hem apostat per trencar amb la fragmentació dels intents que s’han fet a l’Estat espanyol d’estudiar la moda i aconseguir que no es perdi l’interès.”

L’Associació Comunicació i Moda té més de deu anys d’experiència que confirmen la consolidació de l’entitat, però que també l’esperonen a crear noves accions per als associats, com indica Beth Udina, “i sobretot augmentar el nombre de persones, que ens agradaria que arribés a mil, per convertir-nos en un petit grup de pressió dotat de continguts prou importants per ser un referent social.”

Avui la botiga que es dedica a vendre peces de roba ha de lluir una imatge i una estètica molt diferents de les de fa uns anys: “El client valora l’entorn on està comprant. El disseny dels interiors, els aparadors, la música, els colors, etc., són elements que el botiguer ha de tenir en compte si vol que el client accedeixi a les peces de roba. Per tant, la creativitat de la persona que porta la botiga és tan important com el tracte amb el client. L’espai s’ha de renovar periòdicament per captar nous clients i fidelitzar-los. El comprador és un expert en moda: sap el que vol i reconeix aspectes com la qualitat de la peça, l’atenció del botiguer, el confort de l’espai on troba la roba, etc. La botiga petita ha d’entendre aquests conceptes. Per això, l’Associació està engegant línies de treball per promocionar la botiga petita que té roba de qualitat perquè sigui una alternativa a les multinacionals que ofereixen moda a baix preu. És essencial recuperar la idea de la botiga multimarca amb peces de qualitat. En aquest sentit, és cabdal que els professionals del nostre sector passin per cursos de formació continuada per estar al dia de les formes de treballar, d’exposar, de vendre… Les acadèmies de disseny també haurien de tenir més inquietuds en la formació dels joves dissenyadors i aportar-los més elements culturals necessaris per formar part d’aquest món d’art. Entre la moda i l’art hi hauria d’haver una simbiosi.”

La moda també és comunicació. Quan una persona es vesteix ho fa pensant en qui l’haurà de veure i quina impressió vol manifestar: “La roba és una manera de mostrar la pròpia personalitat i, per tant, de comunicar quelcom.” Sens dubte, la moda és un àmbit complex i captivador que aquesta Associació està donant a conèixer a la societat a través de les seves accions i que, alhora, transmet un missatge revaloritzador d’aquest món artístic.