Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Isabel Sitjar

Reiter Systems S.A.