Sra. M. Glòria Renom i Vallbona
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sra. M. Glòria Renom i Vallbona

Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya