Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Magda Català i Lluïsa Valeri

Aula 7