Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Mari Carme Arjona

Taller de Cuina Mari Carme