Maria Dolors Farran
Maria Dolors Farran
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Maria Dolors Farran

Farran Pinzells de Cosmètica i Belles Arts