Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Maria de la Paz Alcalde

Trans-s 2 a 96