Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Sra. Mireia Rovira Campdelacreu, Srs. Josep i Joan Rovira Trias i Sra. Ester Rovira Latorre

Electro-Jet