Montserrat Genescà Garrigosa
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sra. Montserrat Genescà Garrigosa