Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Sra. Rosa Oriol i Sr. Salvador Tous

Tous