Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Conxita Payarol i Teresa Magrià

Terra Terra