Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Felisa i Montse Carrillo

Mecano Barcelona