Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Maria Vidal i Rosina Touriñán

Fisioteràpia Anoia