Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Mònica Enirch i Blanca Espa

Icono Serveis Culturals