Fotografia de: Àngel Font
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sres. Rosa Prat i Conxita Serra

Prat-Serra S.L. – Prafi S.A. – Clau 21