Antoni Macià i Antoni Guerra
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Srs. Antoni Macià i Antoni Guerra

Grupo Penteo