Carles i F. Xavier Font Ausió
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Carles i F. Xavier Font Ausió