Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Cristina Potau i Joan García

Detectius Camaleón