Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Daniel Albero i Lluís Prim

Krozan- Expansión de Franquicias